Instalacje do studni

W naszej ofercie oprócz wykonywania studni świadczymy dodatkowe płatne usługi w zakresie wykonania:
– obudowy studni i zabezpieczenia jej przed osobami 3-cimi,
– przyłączenia jej do budynku lub innego miejsca,
– wykonaniu instalacji do poboru wody w studni i w domu lub innym budynku,
– laboratoryjne badanie wody