Jak kopać studnie

Studnia kopana ma za zadanie gromadzenie wolno napływającej wody do otworu na terenach o słabej wydajności warstw wodonośnych. Jej zasób wody gromadzony jest w dużej objętości rury czy kręgów.

Wykonujemy studnie kopane wielkośrednicowe kompleksowo przy użyciu maszyn i wielu innych pomocniczych sprzętów, metoda ta pozwala na:

– sprawniejsze wykonanie studni,
– znikomą dewastację ogrodu lub innego terenu działki,
– szybką ocenę czy teren jest wystarczająco zasobny w wodę, czyli nadający się na studnię,
– głębszą eksplorację gruntu (nawet do 20 metrów),
– krótszy czas wykonania, niż kopanie ręcznie,
– brak konieczności wchodzenia do odkopu i ryzykowania życia lub zdrowia,
– wjedziemy w każdy teren.
Wiercimy studnie o średnicy nawet do 70-100 cm, zakładając rury o średnicy 40 cm, lub jak kto woli kręgi betonowe, dreny. Zgodnie ze sztuką poza średnicę rury sypiemy obsypkę ze żwiru płukanego.

Natomiast jeżeli jesteście Państwo zainteresowani studniami głębinowymi, to w swojej ofercie posiadamy także wykonanie odwiertów o średnicach od 16 cm do 35 cm, do 100 metrów głębokości. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.studnieglebinowe.eu